انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران درهایدلبرگ (آلمان)

IKSV e.V.

انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران درنوامبر 2004 درشهرهایدلبرگ (آلمان) تاسیس شد و به ثبت رسید.

اين انجمن از طرف شهر هایدلبرگ بعنوان انجمن خیریه شناسایی و از پرداخت مالیات معاف است.

انجمن ما تحت پوشش انجمن ملی حمایت از حقوق کودکان در ایران است که در سال 1994 توسط شیرین عبادی وکیل پایه یک دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل و چند تن دیگر بنیانگزاری شد که وظیفه آن حمایت از حقوق کودکان طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد (نوامبر 1989) است.

انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران در هایدلبرگ عام المنفعه است و اعضای آن داوطلبانه و افتخاری فعالیت می کنند.

 هدف این انجمن آگاه ساختن عموم از اوضاع نابسامان کودکان خیابانی و بی بضاعت در ایران وبویژه  جلب علاقمندانی که مایل به کمک رسانی و پشتیبانی از ضعیفترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه ایران میباشند است.

فعالیت عمده ما معرفی انجمن در بین شخصیت ها، افراد انساندوست و محافل و سازمانهای کمک رسانی وجمع آوری کمک های نقدی (وغیر نقدی) ، واریز این وجوه ، بدون کوچکترین کم و کسری،  به حساب انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران است.

نامه هاو نوشته هایمان کمی ساده و غیر حرفه ای بنظر میرسند چون در وحله اول مایلیم که کمک های نقدی  را خرج کودکان در ایران کنیم تا صرف تبلیغات گرانقیمت.

 

چرا به کمک شما نیازمندیم؟

شرایط زندگی تعداد زیادی از کودکان ایرانی وکودکان افغانی ساکن ایران بسیار نامناسب است. این کودکان باید برای امرار معاش خانواده شان کار کنند. گاهی یک کودک خرج یک خانواده چند نفری را به تنهایی تامین میکند. اغلب آنها دوران کودکیشان رادر اوضاع نابسامانی می گذرانند. کسی را ندارند که به آنها توجه کند. با افزایش فشارهای روحی و جسمی مجبور به فرار از خانه میشوند و در کوچه و خیابان بادستفروشی و گدایی بسر میبرند ودست به کارهای خلاف میزنند. اکثر آنان بیمارند و دچار سو تغذیه.

کودکانی که ازقشرهای محروم اجتماع هستند اغلب نمیتوانند تحصیل کنند و اگر امکاناتش فراهم شود در وحله اول این پسر ها هستند که به مدرسه فرستاده میشوند نه دخترها.

مضافا اینکه چون تعداد زیادی از کودکان افغانی ساکن ایران دارای شناسنامه نیستند اجازه تحصیل در مدارس ایران را ندارند. متاسفانه تعداد آنان روزبروز بیشتر میشود.

 

به چه کسانی میخواهیم کمک کنیم؟

از بدو تاسیس این انجمن تا کنون با کمک های مالی رسیده دو خانه برای سرپرستی کودکان در تهران، یک خانه در استان خراسان جنوبی و یک خانه در بم ایجاد شده است.

انجمن ما در هایدلبرگ یک پروژه در تهران را در نظر گرفته که به آن کمک مالی میرساند.

این خانه واقع در خیابان ناصرخسرو در جنوب تهران است و صرفا با کمک مالی و ابتکار بخش خصوصی و غیر وابسته تاسیس شده است. در این محل روزانه به  450 کودک رسیدگی میشود. این کودکان که از گروه های سنی 5-15 هستند تاکنون تحت شرایط بسیار دشواری زندگی میکرده  و در طول زندگی کوتاه خود چه بسا دوران وحشتناکی را پشت سر گذاشته اند. پشتیبانی و سرپرستی از آنها مستلزم صبر و بردباری و درک عوالم عاطفی آنهاست. این کودکان و نوجوانان در ضمن اقامت خود در این خانه بسرعت شگفت آوری کمبودهای تکاملی جسمی و روحی خودرا جبران میکنند. بازی کردن، خندیدن و آواز خواندن را مانند خواندن و نوشتن  فرا میگیرند وآنجا  هم از تغذیه سالم و منظم و هم از رسیدگی بهداشتی و پزشکی برخوردارند.

یکی از اعضای انجمن ما در سفری به تهران از پروژه ناصرخسرو بازدید کرده و ازشرایط و امکانات آن خانه در جلسه انجمن گزارش دادند. تجهیزات این خانه کودکان که شامل چند اتاق و یک حیاط است  بسیار ساده و دارای دو حمام با یک ماشین لباسشویی، یک اتاق کامپیوتر واتاق آموزش کارهای دستی با دو چرخ خیاطی است.

کلیه خدمات این خانه را دوازده نفربه عهده گرفته اند که شامل چند معلم، دو روانشناس، دوکارمند خدمات اجتماعی و یک معلم موسیقی است. یک خانم پزشک و يک دندانپزشک بطور افتخاری مراقبت های لازم پزشکی و دندانپزشکی را انجام میدهند.

 

این خانه صرفا بامساعدت افراد انساندوست ایجاد شده ونگهداری از آن فقط با کمک مالی گسترده امکانپذیر است. انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران درهایدلبرگ لزوم همکاری و تامین مایحتاج این خانه کودک را تایید و تصویب نمود.

  ما میخواهیم با کمکهای شما از این پروژه نوعدوستانه پشتیبانی کنیم.